Segmentasyon

Büyük bir kümede yer alan üyelerin benzer özelliklere göre gruplandırılması ile elde edilen gruplara segmentasyon denmektedir.

Pazar segmentasyonu tüm pazarın dinamiğini ölçer ve Gruplandırma, demografi ve ihtiyaç bazında ve bazen davranış bazında yapılabilmektedir. Bu kararın verilmesinde segmentasyon veri modelinin hizmet etmesi belirlenmiş hedeflere doğru aksiyon alınmalıdır.

1- Pazarın tüm potansiyeli tarif edilir
2- Müşterilerin değerleri tespit edilir
3- Kullanım alışkanlıklarına göre müşteriler bölümlendirilir.
4- Hedef gruplar ve bu grupların potansiyeli araştırılır
5- Grupların davranışsal değerleri anlaşılır
6- Aynı ihtiyaçlara sahip olan gruplar segmente edilir
7- Seçilmiş olan segmentlerin politikası geliştirilir
8- En değerli segmentleri ölçerek önceliklendilir
9- Segmentlerin kullanım alışkanlıkları araştırılır
10- Segmentler bazında ürün/marka konumlandırılır
11- Her segmente uygun plan hazırlanır
12- Test için pilot hazırlanır ve revize edilir

Cloud Dataflow, akış durumundaki (gerçek zamanlı) verileri dönüştürmek ve zenginleştirmek için tümüyle yönetilen bir hizmettir. Bu hizmet, toplu (geçmiş) modlarıyla eşit oranda güvenilirlik ve ifade gücü sunar. Artık karmaşık geçici çözümlerle uğraşmanız veya güvenilirlikten ödün vermeniz gerekmiyor. Kaynak sağlama ve yönetme işlemleri için sunduğu sunucusuz yaklaşım sayesinde, sadece kullandığınız kadar ödeme yaparak en büyük veri işleme güçlüklerinin üstesinden gelmek için neredeyse sınırsız kapasiteye sahip olursunuz.

Cloud Dataflow, aşağıdakiler dahil çeşitli sektörlerde dönüşüme dayalı kullanım senaryolarından yararlanmanızı sağlar:

  • Perakende sektöründe tıklama akışı, Satış Noktası ve segmentasyon analizi
  • Mali hizmetlerde sahtekarlık tespiti
  • Oyunlarda kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi
  • Üretim, sağlık ve lojistik sektörlerinde IoT analizleri