İş Zekası (BI) Çözümleri

İş zekası (Business Intelligence), çeşitli ortamlarda depolanmış veya sunulmuş olan datanın, depolandığı kaynaklardan (veri tabanları, flat file vb.) alınıp çeşitli temizleme, transformasyon gibi işlemlerden geçirildikten sonra belirli ve konu eğilimli bir alana yerleştirilmesi ve bu sonuç datalar üzerinde değişik analizler ya da algoritmalar uygulanıp kurum için stratejik boyutlarda karar alınması süreçlerinin tamamı olarak ifade edilmektedir. Günümüzde verinin önemi, sahip olunan verinin artmasıyla önem kazanmıştır. Şirketlerin sahip olduğu verinin de giderek hızla çoğalması ile bu mevcut veriden sunulabilir bir bilgi elde etmek, stratejik kararlar vermeye yardımcı olacak raporlar elde etmek de önem kazanmıştır.

Mevcut kuruluş verileri, harici veriler ve yapılandırılmamış büyük veriler ile sorunsuz bir şekilde birleştirilen yeni, kullanımı kolay analiz araçlarıyla çalışanlarınızın bilinçli kararlar vermesine olanak tanıyın. SQL Server’da yerleşik, güvenli ve yönetilen bir iş zekası (BI) ve analiz çözümü ile kuruluşunuzdaki her kullanıcının verilerin gücünden yararlanmaları için gereken araçları BT’ye sağlayın.

Her Kurumun İhtiyacına Uygun

İş zekası çözümleri, bugün dev şirketlerden KOBİ’lere kadar büyük bir veri akınıyla baş etmek zorunda kalan tüm kurumlar tarafından tercih ediliyor. Şirket için gelir tablolarından sosyal medya iletişimine, çalınanların ürettiği dokümanlardan nesnelerin interneti yoluyla akan veriye kadar yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verilerden oluşan büyük veri depoları, uygun araçlarla işlendiğinde rekabette öne çıkmak isteyen şirketlerin önsezilerini güçlendiren birer silaha dönüşüyor.

Üstelik günümüzün çağdaş iş zekası sistemleri, internet ve sosyal medya gibi şirketiniz dışında yer alan veri yığınını da analizin bir parçasına dönüştürebiliyor. Bu nedenle tercih edeceğiniz çözümlerin yalnızca size ait olan değil, ulaşabileceğiniz tüm verileri kapsayabilen bir anlayışa ve teknolojiye sahip olması gerekiyor.

SAP İş Zekası Platformu

SAP BI Platform

SAP Explorer

Veri Görselleştirme

SAP Lumira

SAP Analytics Cloud

SAP Roambi

SAP Design Studio

Raporlama ve Analiz

SAP Analysis for Office

SAP Analysis for OLAP

SAP Crystal Reports

SAP BusinessObjects Web Intelligence

S4/HANA Embedded Analytics