İş Süreçleri Yönetimi (BPM)

BPM süreç otomasyonu ve sürekli iyileştirme sürücü güçlendirici insanlar, görünürlük ve insan merkezli ve kullanıcı dostu bir çözüm ile iş süreçlerinin kontrolünü geliştirir. Bu modelleme ve optimizasyon gelen tüm organizasyon çapında otomasyon, yürütme ve izleme, tüm süreç yaşam döngüsünü yönetmelerine yardımcı olur.

BPM gelişmiş bir iş anlayışı, yüksek işlem hızı ve stratejik planlama, otomasyon ve iş süreçlerinin optimizasyonu üzerinde daha fazla iş etkisini sunar.  süreç yönetimi çözümü, insanların daha verimli çalışmasını güçlendirir karmaşık süreçlerin orkestrasyon geliştirir ve gerçek-zamanlı iş bilgisi ile iş hedeflerine destekler.

BPM olaylar, süreç ve görev faaliyetleri, karar ağ geçitleri, swimlanes ve diğer özellikleri kullanmak için izin İş Süreç Modeli ve Notasyon (BPMN) standardına dayalı güçlü bir% 100 web tabanlı sürükle-ve-bırak tasarım aracı sağlar hızlı çalıştırılabilir süreçleri oluşturmak için. Süreç tasarımcıları ve geliştiricileri hızlı, iş süreçleri ve kuralları modellemek kullanıcı eklemek, kullanıcı dostu arayüzleri ve özelleştirilmiş formları oluşturmak ve tek entegre bir çözüm kurumsal içerik ve ilgili eserler yönetebilirsiniz.

İnsan merkezli ve belge merkezli iş süreçlerini otomatize etmek için komple bir çözüm olarak,  BPM insanlar görev yönetimi ve işbirliği yetenekleri sayesinde, kendi süreçleri ile nasıl etkileşimde sorunları çözer. Iş görünürlüğünü tüm bu süreci izlemek ve kazanmak için, kullanıcılar, gerçek zamanlı eylemler ad-hoc olarak almak için ne karar yardımcı genel süreç performansının bir anlık resmini iş süreçlerinin bir bakış görebilirsiniz.

BPM ayrıca faaliyet ve ölçümleri izleme, karar yönetimi, doküman yönetimi, kalite güvencesi, sistem entegrasyon araçları ve panolar gibi kurumsal düzeyde yetenekleri içerir. Her bir model için kontrollü erişim için tam sürüm kontrolü, hiyerarşik sınıflandırma, arama, ve bir yerli süreç depoda süreç modellerini saklamak mümkün rolüne tabanlı güvenlik. BT yenilikçiliği sürüş bakım odağını değiştirmek için izin verirken Kısacası,  BPM iş proses kontrolü sağlar.

SÜREÇLERİN MODELLENMESİ

İş Süreçleri Yönetimi modülü, yürütülebilir iş süreci modellerini geliştirme ve görüntüleme konusunda kullanıcıyı destekler. Tüm proje ilişkileri, standart kurallar kümesi kullanılarak organizasyonel ve yapısal özellikleri ile birlikte düzenlenir ve korunur. Tanımlanan prosedürlerde yer alan çalışma ve istisna kuralları sayesinde, çalışanların gerçekleştirecekleri süreç adımları için bir çerçeve çizilmiş olur. İş süreçlerinin modellenmesi sırasında kullanıcı, ön tanımlı aktivitelere erişebilir ve bunları ihtiyaca göre süreçlere dahil edebilir:

•    Onay veya ret (Bir kişi tarafından)
•    Gözden geçirme (Bir kişi tarafından)
•    Karar (Kaydedilen ölçütlere göre sistem tarafından)
•    Oylama (Birden çok kişi veya departman arasında)
•    Serbest konfigüre edilebilir diğer aktiviteler (TROIA kodu aracılığıyla dönüştürme)
•    Alt Süreç (Tanımlanan alt süreçlerden dönecek sonuçlar)
•    Bekle (Tanımlanan olay tipi ile bağlantılı diğer süreçlerden tetiklenme)
•    Mail (Yapılan konfigürasyona göre sistem tarafından)
•    İşlem (Bir kişi tarafından)

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

•    ERP sistemini yetkili kullanıcılar ile bağımsız şekilde uyarlama
•    Hızlı uygulama
•    Roller sayesinde kolay görev ve sorumluluk atama
•    Organizasyon şemasını kullanma
•    Süreç aktivitelerinin kullanıcılar tarafından kendi üzerlerine veya başka kullanıcılar/roller üzerine atanması
•    Tanımlanmış mail ve aksiyon şablonlarının süreçlerde kullanma
•    Kontrol tablolarındaki basit koşullar ile süreç başlatma
•    Şablonları ve standartlaştırılmış alt süreçleri ‘Alt Akış’ (subflow) olarak kullanma
•    Fikir vermeleri için örnek süreçlerden faydalanma
•    Süreç sorumluluğunu otomatik olarak temsilciye aktarma (Zamanaşımı hallerinde)
•    Modellenen süreçleri farklı modlarda görüntüleme (Örn. akış diyagramı)
•    Kusursuz sistem entegrasyonu, caniasERP sistemindeki tüm modüllerden iş akışı oluşturabilme