Başkan’ın Mesajı

“İlkelerimizi son 20 yıl boyunca uygulamaktan ve geniş kitlelerce benimsenmesinden dolayı sevinç duyuyorum.”

Darendeli Holding olarak güçlü ortaklıklar kurmaya inanıyoruz. Açık bir vizyona dayalı, istikrarlı ve sürekli büyüme, grubumuzun küresel bir organizasyon olmasını sağlamıştır. Darendeli Holding, üç temel değer üzerine inşa edilmiştir; bireye saygı, müşteriye hizmet ve hedeflerimizin peşinde mükemmeliyete ulaşmak. İlkelerimizi, son 20 yıl boyunca uygulamış olmaktan dolayı sevinç duyuyorum. Türkiye’nin 71 ilinde doğrudan operasyonumuz, her biri kendi alanında uzmanlaşmış mükemmel hizmet bilinci ile hizmet veren çalışanlarımız  ve 25 ülkede yer alan müşterilerimiz ile birlikte Türkiye’nin ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlamak temel hedefimizdir.

Kaliteye odaklanmak ve müşterilerimizin büyüyen ihtiyaçlarını karşılayan mükemmel servis sunmaya olan bağlılığımız, grubumuzun başarısının altında yatan etkenlerdir. Darendeli Holding olarak çekirdek becerilerimizi sürekli olarak güçlendiriyor ve hedeflerimizi her alanda, müşteri memnuniyetini sağlamak adına geliştiriyoruz.

Darendeli Holding çalışanlarının müşteriye olan kesintisiz hizmet anlayışı, özverisi, bağlılığı, çalışkanlığı ve yaratıcılığı, grubumuza saygınlık ve bilinirlik kazandırmaktadır. Bu noktada, bütün çalışma arkadaşlarıma ve müşterilerimize Darendeli Holding’e olan güvenleri nedeniyle teşekkür ederim. Grubumuz 3 temel değerine bağlı kalmayı ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda büyümemize katkı sağlayacak inovatif, yeni nesil ürünleri ve hizmetleri sağlamayı sürdürecektir.

Mesut Darendeli
DARENDELİ HOLDİNG – Yönetim Kurulu Başkanı