Ana Veri Yönetimi

Verilerinizin kalitesi onlardan alacağınız sonuçların doğru olması için önemlidir. Farklı kaynaklardan çekilen raporlarla, çoklayan verilerle, tutarsız sonuçlarla doğru kararlar almak mümkün değildir. Darendeli Teknoloji olarak, sisteminizin veri akışını doğru analiz ederek, size uygun olarak modelleyerek tek ve tutarlı bir biçime getirerek, temiz ve çelişkiye düşmeden raporlarınızdan doğru sonuçlar elde edeceğiniz biçime getiriyoruz. Verilerinizden elde edilecek sonuçların gerçekçiliği ve verimliliğini sağlamak için gereken size uygun ortamı hazırlayacak veri yönetimi konusunda uzman ekibimiz size yardıma hazır.

Ana veri yönetimini, işlemsel (transactional) olmayan, operasyonel sistemlerde ve süreçlerde kullanılan, farklı birimlerin hemfikir olduğu, tekil, güncel ve tutarlı bilgiyi merkezi veri modeli yapısı ile kaliteli datayı ortaya çıkarma ve yönetme sanatı olarak tanımlayabiliriz. Başka bir deyişle, farklı operasyonel sistemler ile üretilen, farklı veritabanı ve uygulamalarda bulunan kritik ana verilerin merkezi olarak kontrol altına alınması ve servis edilmesini sağlayan süreçler bütünü ana veri yönetimi olarak isimlendiriyoruz.

Kurumun sahip olduğu en kıymetli bilgi varlıklarının, sistemsel olarak yönetilmesi çok önemli. Günümüzde birçok kurum verileri farklı uygulama ve sistemler üzerinde duruyor ve bu verileri bir araya getirmekte yaşanan sıkıntılar ayrıca veriler üzerinde yapılacak değişikliklerin yönetilmesinde ortaya çıkan sorunlar ana veri yönetimi uygulama konusunu gündeme getiriyor.

Ana Veri Yönetimi çözümlerimiz ile, veri kalitesinde yaşanan sorunlarınızı ortadan kaldırıyor ve operasyonel verimliliğinizin artmasını sağlıyoruz.

Bir şirketin ya da bir kuruluşun temelini oluşturan müşteri, ürün, tedarikçi, çalışan, acente, parça, stok, yedek parça, hizmet, servis, sözleşme, anlaşma ve hesap bilgileri çeşitli operasyonel sistemler tarafından kullanılıyor. Darendeli Teknoloji ana veri yönetimi çözümünü kullanarak, bu dağınık verilerin tekil, güncel ve tutarlı olmasını, kritik bilgi ayrımı yapılabilmesini, veri kalitesini, verilerin birbirleri ile olan ilişkisini ve verilerin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Ana veri yönetimi çözümümüz ile kurumsal veri modelinize uygun bir şekilde verilerinizi yönetebilirsiniz.

Ana Verinin Kategorize Edilmesi

Genel olarak ana veri yönetimini birden fazla ana grup olarak kategorize edebiliriz.

 • Muhatap Bilgileri (Müşteri, Acente, Çalışan, Tedarikçi vb.)
 • Malzeme Bilgileri (Ürün, Parça, Stok, Yedek Parça, Hizmet, Servis vb.)
 • Cari Hesap Bilgileri (Sözleşme, Hesap vb.)
 • Satış ya da Üretim Yerleri Bilgileri (Bölge, Lokasyon, Adres vb.)

Ana Veri Yönetiminin Faydaları

Ana veri bilgilerinin temel özellikleri, operasyonel sistemlerin çalışması ve süreçlerin kullanılması için gerekli tüm bilgileri içeriyor. Ana veri; operasyonel olmadığı için tekil veriden, aynı zamanda güncel ve bütünsel verilerden oluşuyor. Bu veriler birden fazla birimin verilerini içerdiği için ortak veri alanlarını oluşturuyor.

Bu bilgiler ışığında, ana veri yönetiminin faydası, kurumların farklı sistemlerinde kullanılan ortak ve tekil bilgilerin, belli kurallar ve iş akışlarından geçirilerek erişim, paylaşım ve güvenlik bilgilerini düzenli olarak sağlaması diyebiliriz.

Pek çok şirkette bu veriler farklı sistemlerde dağınık bir şekilde tutuluyor ve bu verilerin değişiklikleri tek bir noktadan takip edilemiyor. Sistemler arasındaki bütünsellik de bununla birlikte bozuluyor. Bu nedenle Bimser’in ana veri yönetimi çözümü ile ana veri yönetiminin tek bir noktadan yapılmasını; verinin tekilleşmesini, verinin bütünlüğünü, verinin güvenliğini ve veri değişiklik tarihçesinin takibini sağlayabilirsiniz.

Darendeli Teknoloji Ana Veri Yönetimi Çözümü ile;

 1. Merkezi veri tabanını,
 2. Kaliteli data bütünlüğünü,
 3. Tekilleşmiş ana verileri,
 4. Veri güvenliğini,
 5. Merkezi ana veri yönetimini,
 6. Değişiklik yönetimi ve veri versiyonlamasını,
 7. Servis mimarisi ile kurum içindeki diğer sistemlerle entegrasyonunu,
 8. Risk ve uyum süreçlerinin desteklenmesini,
 9. Yazılım süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlıyoruz.